radaronline.ir

طرح گردشگری راهیان نور کشور از کرج کلیدخورد
باحضوروزیر ورزش و جوانان

طرح گردشگری راهیان نور کشور از کرج کلیدخورد

طرح گردشگری و راهیان نور از امروز با اعزام 400 جوان البرز شروع شد و تا پایان اسفند ادامه دارد و در این طرح 8000 جوان از مناطق عملیاتی و اماکن زیارتی و گردشگری بازدید می کنند .