radaronline.ir

ابتکار: آغاز عرضه بنزین یورو ۴ در سراسر کشور
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست وعده آینده نزدیک داد

ابتکار: آغاز عرضه بنزین یورو ۴ در سراسر کشور

ابتکار افزود: در حال حاضر در کلانشهرهای کرج، تبریز و مشهد با عرضه بنزین یورو4 کیفیت سوخت خودروها و کیفیت وضعیت هوا تا حد زیادی ارتقا یافته و به زودی این طرح در دیگر شهرها نیز به اجرا درخواهد آمد.